Cuprins

Ajutați dezvoltarea site -ului, împărtășind articolul cu prietenii!1. ORGANIZATORUL ȘI DURATA ACȚIUNII

1.1. Organizatorii acțiunii de promovare (denumită în continuare „acțiunea”) sunt: Agora SA, cu sediul social în Varșovia la adresa ul. Czerska 8/10, înscris în Registrul Antreprenorilor Registrului Curții Naționale păstrat de Tribunalul Districtual pentru capitala Varșovia, Divizia XIII a Registrului Curții Naționale sub numărul KRS 59944, denumit în continuare „Agora” și IKEA Retail sp. Z oo cu sediul social în Janki lângă Varșovia , pl Szwedzki 3, înscris în Registrul Antreprenorilor din Registrul Curții Naționale păstrat de Tribunalul Districtual pentru capitala Varșovia, Divizia 21 Comercială a Registrului Curții Naționale sub numărul KRS 0000091681
1.2. Acțiunea va avea loc pe teritoriul Republicii Polonia în perioada 15/03/2008 - 31/12/2008 inclusiv.

2. TERMENII DE PARTICIPARE LA ACȚIUNE
2.1. La acțiune poate participa orice persoană fizică care este membru al clubului IKEA Family, denumit în continuare membru al clubului, care:
2.1.1. îndeplinește condițiile de participare la clubul menționat mai sus, are numărul său de membru și / sau cardul de membru al clubului, ale cărui reguli sunt reglementate într-un document separat; și
2.1.2. în perioada 15.03.2008 - 31.12.2008 va comanda un abonament anual (12 numere) la revistele lunare sau lunare „Kuchnia” și „Ogrody, Ogródki, Zielece” în Agora.

3. IMPLEMENTAREA ACȚIUNII PROMOȚIONALE
3.1. Campania promoțională va consta în faptul că membrii clubului vor putea achiziționa un abonament la abonamentul anual al revistelor Agora: „Kuchnia” și „Ogrody Ogródki Zielece” prin canalele menționate la alineatul 3.2 de mai jos, la un preț promoțional de 55 brut pentru abonamentul de 1 an la un singur titlu. Abonamentul la un preț promoțional de 55 va fi acordat pe baza unei aplicații telefonice la 0-801 130 000 sau prin e-mail la [email protected]. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3.3 condiția pentru acordarea unui abonament membru clubului este ca acesta să furnizeze numărul său de membru / cardul clubului, datele personale: numele, prenumele, adresa, numărul de telefon de contact și plata pentru abonament.
3.3. Primul / numerele abonamentului comandat la cererea Membrului Clubului vor fi trimise în termen de 4 săptămâni de la data primirii taxei de abonament, care este determinată de intrarea de fonduri în suma corespunzătoare valorii abonamentului comandat în contul bancar al Agora.
3.4. Datele persoanelor care își trimit comenzile în abonament vor fi verificate de către organizatori. Persoanele care nu îndeplinesc condițiile de participare la campania promoțională vor fi informate de Agora cu privire la acest fapt
. În timpul campaniei, un membru al clubului poate comanda mai multe abonamente la revistele lunare menționate în secțiune 2.1.2.

4. COMISIA
Pentru a controla corectitudinea acțiunii, va fi numită o Comisie, compusă din doi reprezentanți: IKEA și Agora.
În cazul unui refuz de a acorda un abonament din cauza lipsei de membru a clubului sau a lipsei unui număr de membru / card de club, IKEA este organizatorul competent să ia în considerare reclamațiile față de persoanele care solicită Acțiunea.
Agora nu este responsabilă pentru incapacitatea de a trimite un abonament din cauza lipsei sau a adresei incomplete a Membrului Clubului, precum și pentru ne-livrarea abonamentului cauzată de oficiul poștal.

5. DISPOZIȚII FINALE
5.1. Regulamentele acestei acțiuni sunt disponibile la: www.e-ogrody.pl
5.2. Prin trimiterea unei cereri pentru o Acțiune, participantul confirmă că este de acord cu regulile Acțiunilor conținute în prezentul Regulament.
5.3. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica regulile Acțiunii pe durata acesteia.
5.4. Datele cu caracter personal ale membrilor clubului care participă la campanie vor fi prelucrate de Agora în conformitate cu prevederile Legii din 29 august 1997 privind protecția datelor cu caracter personal (Jurnalul de legi nr. 133, articolul 883, astfel cum a fost modificat) și regulamentele sale de punere în aplicare, în domeniul și scopurile legate de implementare abonamente la reviste, în special în scopul comunicării cu abonatul și pentru livrarea abonamentelor. Furnizarea datelor este voluntară, iar persoanele vizate au dreptul să le acceseze și să le corecteze.


Ajutați dezvoltarea site -ului, împărtășind articolul cu prietenii!

Posturi Populare

Sticlă în interior

Sticla oferă multe posibilități de utilizare, de asemenea, în interior. Să ne uităm la cele mai interesante soluții folosind acest material.…